Mijn werkwijze


In een (gratis en vrijblijvend) eerste gesprek bij Op naar Balans! maken we kennis met elkaar, doe jij je verhaal, krijg je uitleg over hoe coaching in zijn werk gaat en verken je of je een klik met mij ervaart.
Als we besluiten een coachtraject in te gaan, nemen we in het intakegesprek ruim de tijd om samen de doelen te formuleren die je wil gaan bereiken.
In de vervolggesprekken wordt je je o.a. bewust van de interne processen die je denken en handelen aansturen, ga je (her)ontdekken waar je kwaliteiten liggen en hoe je die kunt inzetten om je doelen te verwezenlijken. We besteden ook aandacht aan je valkuilen en aan hetgeen je belemmert om je doelen waar te maken. De inzichten die dit alles oplevert, vertalen we naar de praktijk van alledag, zodat je er direct mee aan de slag kunt.

Er is in de coachgesprekken altijd sprake van maatwerk. ik werk in gesprekken en oefeningen met diverse methodieken (o.a. NLP, transactionele analyse, I.E.M.T, systemisch coachen, RET en kernkwadranten) die ik inzet afhankelijk van waar jouw coachtraject op dat moment om vraagt. Op deze manier sluit ik zo goed mogelijk aan bij jouw vraag en bij de weg die jij aflegt. Geen coachtraject is dus hetzelfde.

De gesprekken vinden in de regel plaats in mijn praktijkruimte met een interval van minimaal 2 weken, zodat je voldoende tijd hebt om te laten bezinken wat je ervaren en/of geleerd hebt. Tussen de gesprekken door werk je aan thuisopdrachten en schrijf je reflectieverslagen.

We beëindigen het coachtraject met een evaluatie waarin we stilstaan bij jouw ontwikkeling, het proces dat je hebt doorgemaakt en de manier waarop we hebben samengewerkt.

In het geval van stressklachten of burn-out werk ik conform de richtlijnen van de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches (VESB) en volg ik een evidence-based 8-stappenplan:

  • oriëntatie
  • analyse van stressklachten en stressbronnen
  • herstel van energie en fysieke conditie
  • omgaan met stress en emoties
  • versterken van competenties
  • hervinden van jezelf: levensmissie, talenten en drijfveren
  • match met sociale omgeving en werk
  • werkhervatting, re-integratie, terugvalpreventie en follow

Investering

Een coachtraject bestaat uit een intakegesprek en 6 à 8 vervolggesprekken. Een gesprek duurt 60 tot 90 minuten.

Voorafgaand aan het coachtraject ontvang je een offerte waarin ik verschillende tarieven hanteer voor zakelijke en particuliere afnemers. Ik informeer je graag over de geldende tarieven, dus twijfel niet om contact op te nemen.
De gesprekstarieven zijn inclusief voorbereiding, verslaglegging en eventuele reistijd en vrijgesteld van BTW op grond van Art.25 lid 1 Wet OB.

Indien je kiest voor coaching in je werkomgeving, wordt per afgelegde kilometer € 0,30 in rekening gebracht.

Zou tijdens het traject blijken dat minder gesprekken noodzakelijk zijn dan geoffreerd, worden de resterende gesprekken niet in rekening gebracht. Je betaalt dus alleen de afgenomen gesprekken.

Indien na evaluatie blijkt dat enkele extra gesprekken nodig zijn, wordt een nieuwe offerte opgemaakt.

Veel werkgevers hechten belang aan het welzijn en de ontplooiing van hun medewerkers en zijn bereid daarin te investeren. Ook in het kader van (preventie van) ziekteverzuim zijn er vaak mogelijkheden om een coachtraject via de werkgever of via het UWV vergoed te krijgen.

06-47099715

info@opnaarbalans.nl