Hoe groot is jouw emmer?

Het is een beetje rommelige dag op het werk, het ene telefoontje na het andere, een ontevreden klant en een deadline die steeds dichterbij komt. Een collega maakt een enigszins scherpe opmerking en daar gebeurt het: X barst in tranen uit. Een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis doet haar emmer overlopen.

Komt deze situatie je bekend voor? En is het vaak dezelfde collega die in de emotie schiet?

Hoe komt het dat de ene persoon veel lijkt te kunnen hebben en de andere bij het minste of geringste al op de kast zit?


Draagkracht versus draaglast

Er gaan veel druppels in een emmer, maar je hebt nu eenmaal kleine en grote emmers…

Dit heeft alles te maken met belastbaarheid. Als er bepaalde eisen aan je worden gesteld (al dan niet zelf opgelegd) en je daaraan kunt voldoen, is er sprake van evenwicht tussen draagkracht (belastbaarheid) en draaglast (belasting). Je ervaart dan gezonde spanning

Is er echter sprake van teveel draaglast of van een te geringe draagkracht, gaat de balans scheef en ervaart de persoon stress.

Toename van draaglast kan ontstaan door stapeling van vervelende gebeurtenissen of door bijvoorbeeld veel activiteiten in korte tijd.

Te weinig draaglast kan te maken hebben met o.a. ziekte of vermoeidheid.

Over hoeveel draagkracht je beschikt is afhankelijk van je mogelijkheden om met stress om te gaan. Op hun beurt worden die mogelijkheden weer beïnvloed door:

  • hoe je als persoon in elkaar zit
  • welke ervaringen je in je leven hebt gehad
  • of er mensen zijn in je omgeving op wie je kunt leunen
  • erfelijke componenten

Hiermee is de ene persoon dus stressbestendiger dan de andere. Met andere woorden beschik je over een kleine of juist een grotere emmer.

Draagkracht kan ook variëren in verschillende levensfases of periodes onder invloed van bijvoorbeeld je gezondheid.

In het Balansmodel van Bakker wordt de relatie tussen belastbaarheid en belasting weergegeven.




Hoe kun je een collega of medewerker helpen waarvan de balans tussen draagkract en draaglast is verstoord? 2 mogelijke insteken

  • afname van de draaglast: bekijk samen welke problemen er spelen en of en hoe de collega daar invloed op kan hebben. Bedenk samen kleine haalbare stappen om het probleem aam te pakken en laat de collega daarmee aan de slag gaan.
  • toename van de draagkracht: door samen te bekijken hoe de collega omgaat met stress en met problemen, kan hij of zij ontdekken of er wellicht nog andere manieren zijn om ermee om te gaan en daarin worden ondersteund.

Interessante vragen om jezelf in dit kader te stellen:

  • hoe groot is mijn emmer, m.a.w. ben ik stressbestendig of niet?
  • hoe kan ik zo nodig die stressbestendigheid vergroten?
  • wat zijn de druppels die mijn emmer vullen en (hoe) kan ik daar invloed op hebben?
  • hoe krijg ik het voor elkaar om die emmer van tijd tot tijd te legen?


Saskia

Op naar energiek, enthousiast en zinvol werken en leven!